Månen i ny och nedan 6841

Pöyhönen, Anne
Yläkuu Kustannus, 2010, 100 s.

Det var rätt vanligt ännu för hundra år sedan att ta hänsyn till månens ställning på himlen när man påbörjade ett arbete. Vid tilltagande måne skulle man sätta igång med arbeten som krävde tillväxt och färskhet, medan utrotning och torkning gjordes vid avtagande måne.

Förr hette det at tilltagande måne växer och avtagande måne förstör. Bönderna spådde också vädret enligt månens tändning. Fisken högg bäst under nymåne och fullmåne. Hö som slogs under tilltagande måne var smakligare för djuren och träd som fälldes gav utmärkt virke. Avtagande måne lämpade sig för att röja sly och hugga brännved. Om man lyckades med sitt arbete berodde på rätt tidpunkt.

I denna första finländska bok ges en helhetsbild av folktraditionen om den tilltagande och avtagande månens inverkan på livet och arbetet. i boken förklaras månfaserna ock folkliga benämningar på de olika faserna. Arbeten där månen faser ansågs inverka presenteras eligt ämne: fiske, jakt, bakning, tvätt, såpkok, plantering, städning, husdjursskötsel, höslagning, sådd av säd, sätta potatis, slyröjning, hamling, hugga brännved, båtbygge, anskaffning av virke, fälla bygnadsstock, mura ugn, bygga bastu och många fler.

25,00

1 kpl

1 varastossa