• 6986_permakulttuuriopas
permakulttuuriopas – käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville 6986

Ilkka Aula
Vihreä sivistysliito ry ja Elontila Ay 2015 nidottu, 95 s

– Permakulttuurin sisältö luo puitteen kestävälle elämäntavalle ja tulevaisuudelle sekä kestävien yhteisöjen rakentamiselle. Maapallo tarvitsee kokonaisvaltaista näkökulmaa ja toisaalta myös paikallisia kannustavia toimintatapoja kestävien yhteisöjen ja kulttuurien rakentamiseksi, toteaa oppaan kirjoittaja, MMM, yrittäjä Ilkka Aula.
Permakulttuuriopas on ensimmäinen suomenkielinen kasvattajille suunnattu käsikirja permakulttuurista. Julkaisu koostuu teoriaosasta ja käytännön kasvatuksellisista ohjelmista, joiden avulla ohjaajat, opettajat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa ohjelmat käyttöön omissa toimipaikoissaan.

Julkaisun käytännön kasvatuksellisessa osassa esitellään ohjelmia kasvattajien käyttöön. Ensimmäinen ohjelma on suunnattu erityisesti lukiolaisille. Siinä kuvataan käytännönläheisesti, kuinka permakulttuurisuunnitelma laaditaan askel askeleelta. Toisessa kokonaisuudessa kuvataan permakulttuurin periaatteisiin pohjautuva ohjelma, jota voidaan käyttää esim. leirikouluohjelmana, luontokoulujen ja -keskusten kummiluokkaohjelmana, osana kerhotoimintaa tai osana koulussa tapahtuvaa opetusta. Kolmannessa ”ekologisen puutarhan perustaminen”-kokonaisuudessa esitellään, miten permakulttuurin ja ekologian periaatteita soveltaen voidaan päiväkotien ja koulujen ympäristöä kehittää mahdollisimman kestävällä tavalla. Näitä kolmea ohjelmaa ja niissä esitettyjä menetelmiä voi tietysti käyttää ja soveltaa kunkin lukijan omaan paikkaan.

15,00€

1 kpl

Varasto loppu