• 6495_viljelykasvien_nimisto
Viljelykasvien nimistö 2017 6495

Räty, Ella
Puutarhaliitto 2017, 264 sivua

Tämä on Viljelykasvien nimistö on kirjan 9. uudistettu painos. Nimistö sisältää noin 9000 kasvin tieteellisen nimen sekä suomen- ja ruotsinkielisen nimen. Nimistöön valittuja kasveja viljellään Suomessa tai niitä tuodaan maahamme. Kunkin kasvilajine -suvun kohdalla mainitaan kyseisen kasvin ensisijainen käyttötapa, kuten kasvatus yksivuotisena, huonekasvina, puuvartisena köynnöksenä, mausteena jne. Johdannossa annetaan ohjeet tieteellisten nimien ja kaupallisten lajikenimien kirjoittamiseen.

55,00€

1 kpl