‹ Takaisin

INFO

Yleisötilaisuudet

Edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Julkiset tilat

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kuntien asiakaspalvelutilat ja harrastustoiminnan asiakastilat, kuten kirjastot, museot, kulttuurikeskukset,  nuorisotalot ja sisä– ja ulkoliikuntapaikat ovat avoinna. Kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ovat auki normaaleilla aukioloajoilla.

KORONA/ Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

25.11.2021 - 16.01.2022 // 00

Kasvomaskin käyttöä koskevat suositukset

Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.

Pääkaupunkiseudulla palataan laajaan maskisuositukseen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta. Maskinkäyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskinkäyttöä suositellaan näin ollen myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Asiakastiloja koskevat säännökset

Säännökset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee lain mukaan:

  • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
  • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
  • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
  • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

(Tartuntatautilaki 58 c §)