TOIMINNANJOHTAJAN TYÖ

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan puutarhakulttuurin ja viljelyharrastuksen kasvavalla kentällä.

Hyötykasviyhdistys edistää luonnonmukaista puutarhanhoitoa. Sillä on kuusi alueosastoa ja lähes 7 000 henkilöjäsentä ympäri Suomea. Yhdistyksellä on kaksi toimipistettä: Puutarhapuoti Alku&Juuri (Mechelininkatu 51, Helsinki) ja Annalan puutarha (Hämeentie 154, Helsinki), jossa yhdistys ylläpitää näytepuutarhoja sekä järjestää monipuolista koulutusta ja tapahtumia. Yhdistys julkaisee vuosittain siemenluettelon ja neljä kertaa vuodessa Pähkylä-jäsenlehden.

IMG_5919OT

TYÖTEHTÄVÄT

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen aktiivisesta kehittämisestä ja taloushallinnosta. Hän toimii yhdistyksen vakituisen henkilökunnan (5 hlöä), puutarha-alan harjoittelijoiden, työllistämiskokeilijoiden ja työssäkuntoutujien esimiehenä. Työhön kuuluu myös yhdistyksen tuote- ja palvelumyynnin kehittämistä sekä kurssien ja tapahtumien suunnittelua ja markkinointia. Toiminnanjohtaja osallistuu myös alueosastojen tapahtumiin. Tehtävä on kokoaikainen ja sisältää jonkin verran viikonloppu- ja iltatyötä sekä satunnaista matkustamista kotimaassa. Toiminnanjohtajan työn viitoittajana ja esimiehenä toimii yhdistyksen hallitus.

HAKIJALTA EDELLYTETÄÄN

  • Perehtyneisyyttä monimuotoiseen puutarhakulttuuriin
  • Käytännön kokemusta henkilöstöjohtamisesta, taloushallinnosta ja varainhankinnasta
  • Systemaattista, tavoitteellista ja itsenäistä työskentelyotetta
  • Hyvää esiintymiskykyä, yhteistyötaitoja ja reipasta asennetta
  • Media- ja digitaitoja sekä yleisimpien toimisto-ohjelmien hallintaa
  • Hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä sujuvaa ruotsin ja englannin kielen taitoa

LISÄKSI TOIVOTAAN

  • Monipuolisia koulutus-, kurssitus-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja
  • Kokemusta lehden toimittamisesta sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista
  • Hyviä yhteiskunnallisia suhteita

TYÖTEHTÄVÄT

Hakemukset 20.10. 2017 mennessä ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen (ei palauteta), hakemus@hyotykasviyhdistys.fi, otsikkoon merkintä: toiminnanjohtaja. Tiedustelut otsikkomerkinnällä TJ-tiedustelut.

Työsuhde alkaa 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.