Biohiilen käyttö

Biohiili sopii maanparannukseen kaikille kasveille perennoista huonekasveihin. Se parantaa hyödyllisen pieneliöstön elinoloja, maan rakennetta sekä vesi- ja ravinnetaloutta.

Se sopii myös kompostointiin ja veden puhdistamiseen.

BIOCHAR / Pete Brownsort

BIOCHAR / Pete Brownsort

Mitä biohiili on?

Varsinainen biohiili (biochar) eli maaperähiili on kiinteä ja vakaa alkuainehiili, jossa biomassan luonnollinen huokosrakenne on säilynyt.

Se tuotetaan tuotetaan 350–800 asteen lämpötilassa hapettomassa pyrolyysissä eli kuivatislauksessa. Sivutuotteina saadaan puutislettä (wood vinegar), synteesikaasuja ja lämpöenergiaa.

Myös lehtipuusta tehtyä grillihiiltä voi käyttää maanparannukseen, mutta vaikutus on lyhytaikainen biohiileen verrattuna.

Biohiili maanparannuksessa

Maanparannus- ja kasvualustakäyttö on yksi merkittävimmistä biohiilen käyttötavoista. Pysyvän rakenteensa takia biohiili säilyy maaperässä pitkään. Etelä-Amerikan intiaanien Terra preta -maat ovat kuuluisia viljavuudestaan; tuhansia vuosia vanha hiili on niissä yhä edelleen olemassa.

• Biohiili lisää maaperän kuohkeutta ja vähentää tiivistymistä • Tasaa kosteutta ja lisää vedenpidätyskykyä • Tehostaa kationin- ja anioninvaihtokykyä (jopa 50%) • Lisää mikrobien aktiivisuutta • Tasapainottaa pH:lukua • Sitoo maaperän haitta-aineita (kasvinsuojeluaineet, raskasmetallit).

Punakaali

Punakaali

> Monet maaperän bakteerit viihtyvät biohiilen pinnoilla. Ja pinta-alaa biohiilessä riittää – grammassa voi olla jopa tuhat neliötä eli omakotitalotontin verran. Biohiili rikastuttaa ja aktivoi maaperäeliöstöä, mistä on monia etuja. Vesitalous paranee ja ravinteiden huuhtoutuminen vähenee, jolloin vesi ja ravinteet pysyvät kasvien ulottuvilla. Lisäksi maaperän haitalliset ja myrkylliset aineet voivat sitoutua biohiileen. Kasvit eivät ole niin myöskään herkkiä maaperässä oleville taudeille. Näin viljelykasvien kasvu ja sato paranevat.

Biohiilen maata parantavasta vaikutuksesta on hyötyä kaikilla maalajeilla ja varsinkin karkealla kivennäismaalla. Tavallinen käyttömäärä on noin 250 grammaa neliölle. Usein suositellaan biohiilen sekoittamista esimerkiksi kompostin kanssa ennen käyttöä, jolloin se imee ravinteita ja luovuttaa niitä myöhemmin kasvien käyttöön.

Ruukuissa ja kasvatusaltaissa hiili voi korvata kosteutta tasaavat kastelukiteet. Niin yksi- kuin monivuotiset lajit kuin huonekasvitkin hyötyvät biohiilen ominaisuuksista. 

Myös  hiilensidontaan liittyviä ominaisuuksia arvostetaan yhä enemmän.

Kuva Carbofex

Kuva Carbofex

Biohiili kompostoinnissa

Biohiilen lisäys tehostaa ja lyhentää maatumisaikaa parantaen samalla lopputuotteen eli kompostimullan laatua. Maanparannukseen käytettävän biohiilen voi myös rikastaa eli lannoittaa sekoittamalla sen kompostin joukkoon ennen sen levittämistä.

• Biohiili tehostaa vedenpidätyskykyä ja estää kuivumista • lisää huokoisuuden kautta kompostin ilmastumista  • toimii mikrobien elinympäristönä • sitoo ravinteita ja tasaa hiilen ja typen suhdetta • tasapainottaa pH:lukua • parantaa typen kiertoa ja vähentää sen hävikkiä • vähentää kasvihuonekaasujen metaanin ja dityppioksidin syntymistä • parantaa kompostimullan kationinvaihtokykyä sekä mikrobien määrä ja niiden laatusuhdetta • toimii hiilinieluna (1 kg hiiltä = 3,5 kg hiilidioksidia).

Biohiili veden suodattimena

Merkittävää on myös biohiilen kyky toimia suodattimena esimerkiksi hulevesikohteissa, biologisissa puhdistimissa ja vaikkapa laskuojan suulla. Se parantaa veden laatua.

• Biohiili suodattaa, pidättää ja absorboi ravinteita, raskasmetalleja ja eloperäisiä yhdisteitä • pidättää vettä viisi kertaa oman massansa verran • korvaa aktiivihiilen veden puhdistuksessa.

Lähteet

https://hyotykasviyhdistys.fi/shop/biohiili-10-l

5/2017 Puutarha & Kauppa -lehti

https://www.carbofex.fi

https://www.puutarhakauppa.fi/index.php/uusin-juttu/79-ihmeaine-biohiili

https://www.lamk.fi/sites/default/files/2018-06/Biohiilen%20monet%20mahdollisuudet.pdf