Hyötykasviyhdistyksen rekisteriseloste

Yleistä

Laadittu henkilötietolain (523/99) 10 §:n pohjalta. Laatimispäivämäärä 11.02.2015. Päivitetty 11.02.2015.

Rekisterinpitäjä

Hyötykasviyhdistys ry
Y-tunnus 0669145-5
Postiosoite Mechelininkatu 51, 00250 Helsinki
Käyntiosoite Mechelininkatu 51, 00250 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Suvi Luukkonen, info@hyotykasviyhdistys.fi

Rekisterin nimi

Hyötykasviyhdistyksen jäsen-, asiakas- ja yhteystietorekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella tai jäsenyys-, asiakas-, viestintä- taikka muun vastaavan suhteen perusteella tapahtuva Hyötykasviyhdistys ry:n palveluihin liittyvä henkilö- ja muiden tietojen käsittely.

Rekisterin sisältämät tiedot

- Henkilötiedot (nimi, syntymäpäivä)
– Yksilöllinen käyttäjätunnus
– Käyttäjän yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
– Käyttäjän tilaushistoria Hyötykasviyhdistyksen verkkokaupassa (hyotykasviyhdistys.fi)
– Käyttäjän ostoskorin tiedot Hyötykasviyhdistyksen verkkokaupassa (hyotykasviyhdistys.fi)
– Käyttäjän Hyötykasviyhdistyksen jäsennumero
– Käyttäjälle lähetetyn viestinnän (esimerkiksi sähköpostiviestit) reagointitiedot (esimerkiksi viestien avaaminen, viesteissä olevien linkkien avaaminen)

Palvelu ei ylläpidä käyttäjän maksutietoja.

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin enimmäislaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista tiedoista rekisterissään.

Säännönmukaiset tietolähteet

- Käyttäjän itsensä Hyötykasviyhdistyksen verkkokaupassa (hyotykasviyhdistys.fi) , verkkosivustolla tai muissa yhteyksissä antamat tiedot.
– Hyötykasviyhdistys ry:n pyytämät lisätiedot.

Tietojen luovutus

Hyötykasviyhdistys ry voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Muuten rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu Hyötykasviyhdistys ry:n tietokantoihin, joihin muilla kuin Hyötykasviyhdistys ry:n valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Rekisterin sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla sekä muilla asiaankuuluvilla tekniikoilla.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26. §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Hyötykasviyhdistys ry
Rekisteriasiat
Mechelininkatu 51
00250 Helsinki