Hyötykasviyhdistyksen rekisteriseloste

Yleistä

Laadittu henkilötietolain (523/99) 10 §:n pohjalta. Laatimispäivämäärä 11.02.2015. Päivitetty 20.05.2018.

Rekisterinpitäjä

Hyötykasviyhdistys ry
Y-tunnus 0669145-5
Postiosoite Pasilankatu 2 B, 00240 Helsinki
Käyntiosoite Pasilankatu 2 B, 00240 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hyötykasviyhdistyksen toimistonhoitaja, info@hyotykasviyhdistys.fi

Rekisterin nimi

Hyötykasviyhdistyksen jäsen-, asiakas- ja yhteystietorekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella tai jäsenyys-, asiakas-, viestintä- taikka muun vastaavan suhteen perusteella tapahtuva Hyötykasviyhdistys ry:n palveluihin liittyvä henkilö- ja muiden tietojen käsittely.

Rekisterin sisältämät tiedot

– Henkilötiedot (nimi, syntymäpäivä)
– Yksilöllinen käyttäjätunnus
– Käyttäjän yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
– Käyttäjän tilaushistoria Hyötykasviyhdistyksen verkkokaupassa (hyotykasviyhdistys.fi)
– Käyttäjän ostoskorin tiedot Hyötykasviyhdistyksen verkkokaupassa (hyotykasviyhdistys.fi)
– Käyttäjän Hyötykasviyhdistyksen jäsennumero
– Käyttäjälle lähetetyn viestinnän (esimerkiksi sähköpostiviestit) reagointitiedot (esimerkiksi viestien avaaminen, viesteissä olevien linkkien avaaminen)

Palvelu ei ylläpidä käyttäjän maksutietoja.

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin enimmäislaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista tiedoista rekisterissään.

Säännönmukaiset tietolähteet

– Käyttäjän itsensä Hyötykasviyhdistyksen verkkokaupassa (hyotykasviyhdistys.fi) , verkkosivustolla tai muissa yhteyksissä antamat tiedot.
– Hyötykasviyhdistys ry:n pyytämät lisätiedot.

Tietojen luovutus

Hyötykasviyhdistys ry voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Muuten rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Hyötykasviyhdistys ry käyttää uutiskirjeissään MailChimp-palvelua, jonka kautta tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella.  MailChimp noudattaa EU-U.S.Privacy Shield Framework säädöksiä (privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu Hyötykasviyhdistys ry:n tietokantoihin, joihin muilla kuin Hyötykasviyhdistys ry:n valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Sähköpostirekisteri on tallennettu MailChimp-palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26. §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Hyötykasviyhdistys ry
Rekisteriasiat
Pasilankatu 2 B
00250 Helsinki