Hyötykasviyhdistyksen viljelypalstat

Viljelypalsta-alueet ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joilla liikkumista ei voida palstoja lukuun ottamatta rajoittaa. Koirat tulee pitää kytkettynä.

Hyötykasviyhdistys vastaa vuokraamansa alueen käytöstä ja valvoo palstan käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamista. Yhdistys on oikeutettu antamaan palstaviljelijälle huomautuksen, mikäli sääntöjä ei noudateta.

Viljelijä ei voi luovuttaa palstaa eteenpäin. Jos viljely päättyy, palstaviljelijä irtisanoo vuokrasopimuksen ja yhdistys hoitaa vapautuneen palstan vuokraamisen.

Helsingin kaupunki vastaa muun muassa puuston ja pensaiden leikkauksista. Yhdistys puolestaan hoitaa vesien aukaisun ja sulkujen tilaukset ja muut vesiasiat. Jos  havaitset vesihanoissa vikaa, ilmoita asiasta Hyötykasviyhdistykselle.

VASTUULLISUUTTA MYÖS VILJELYPALSTOILLE!

Palstan käyttö ja hoito

1. Palstaa on viljeltävä ja se on pidettävä hoidettuna, myös reunat. Viljely on aloitettava ennen 1.6. Kasvit on sijoitettava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin eikä niistä aiheudu haittaa muille viljelijöille.

2. Marjapensaiden istutusetäisyyden on oltava vähintään 1,5 metriä palstan rajasta.

3. Kukin viljelijä luovuttaa polkua varten 30 sentin levyisen kaistaleen. Polun leveyden on oltava yhteensä 60 senttiä.

4. Vesihanoista ei saa poistaa  osia eikä niihin saa asentaa uusia osia.

5. Palstaa saa käyttää ainoastaan viljelyyn.

6. Rikkaruohot on kitkettävä.

7. Palstalla saa viljellä ainoastaan luonnonmukaisesti. Tuholaisten, kasvitautien ja rikkaruohojen torjunta kemiallisilla torjunta-aineilla on ehdottomasti kielletty.

8. Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien ja muiden jätteiden polttaminen on kielletty.

Viljeltävät kasvit

1. Palstalle ei saa istuttaa perinteisten herukoiden, karviaisten ja vadelmien lisäksi muita puuvartisia pensaita tai puita.

2. Monivuotiset kasvit on istutettava riittävän etäälle ojista ja käytävistä.

3. Haitallisten vieraslajien viljely on kielletty.

Rakenteet ja rakennelmat

Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja puutarhatyökalujen säilytyslaatikon.

Palstalle ei saa rakentaa kiinteää grilliä tai muita rakennelmia, kuten esimerkiksi kasvihuone ja lava.

Kompostointi ja muut jätteet

1. Kaikki alueelta peräisin oleva maatuva jäte on kompostoitava palstalla. Katso kompostointiohjeet täältä.

2. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty.

3. Kaikki maatumaton jäte, kuten esimerkiksi muovi- ja lasipakkaukset, on vietävä pois alueelta.

Käytävien, ojien ja istutusten kunnossapito

Viljelijä huolehtii

1. Oman palstansa kohdalta palstaa palvelevien pienempien käytävien hoidosta (rikkaruohojen kitkeminen). Esteetön kulku käytävillä on oltava mahdollista.

2. Alueella mahdollisesti olevista kaupungin pensasistutuksista oman palstansa kohdalta.

Kaupunki huolehtii

1. Alueella mahdollisesti olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja hoidosta.

2. Alueella mahdollisesti olevien suurimpien nurmialueiden niittämisestä ja alueella mahdollisesti kasvavista puista.

Valvonta

Hyötykasviyhdistys valvoo näiden ohjeiden noudattamista ja antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelypalstan menettämiseen.

Ilkivalta

Ilkivalta on valitettava ja yleinenkin ongelma monilla alueilla.

Viljelijät voivat ehkäistä ilkivaltaa tekemällä yhteistyötä ja puhuttelemalla ilkivaltaan syyllistyviä ihmisiä.

Facebook-ryhmä on hyväksi havaittu tapa lisätä tiedonkulkua oman palsta-alueen asioista.

Sisältö poimittu Helsingin kaupungin sivuilta.