Miksi hiilensidonta on niin tärkeää?

Maaperä on merien jälkeen maapallon toiseksi suurin hiilen varasto, joten muutokset sen sitoman hiilen määrässä vaikuttavat kasvihuonekaasujen kiertoon maailmanlaajuisesti.

Eloperäisen hiilen sitominen maaperään elvyttää maiden kasvukunnon, viljavuuden ja monimuotoisuuden sekä parantaa eroosio- kestävyyttä ja vedenpidätyskykyä. Se näkyy maaperän kyvyssä tuottaa satoa.

Maaperän eloperäisen varaston kasvattaminen on ekologisesti kestävin tapa lisätä kasvimaan typen määrää. Suuri hiilivarasto lisää mikrobiperäistä typensidontaa, kun maaperä hakeutuu luontaiseen hiilen ja typen tasapainoon. Luontaisesti hiiltä on maassa keskimäärin kymmenkertaisesti typen varastoon verrattuna. Kasvit pystyvät hyödyntämään nitraatti- ja ammoniumtypen lisäksi myös mikrobitoiminnan ja hajoamisen aikana vapautuvia aminohappoja ja nukleiinihappoja typen lähteenä.

Liukoista typpeä sisältävät lannoitteet vapauttavat maan hiilivarastoja, eivätkä siksi sovi ekologisesti kestävään maanviljelyyn.

niitto 2 OT 2

5 tapaa sitoa hiiltä maahan kasvimaalla ja palstalla

1. Suosi viherlannoitus-, viherkesannointi- ja nurmikaistaleita puutarhassasi. Kasvata yhdessä lohkossa vaikkapa hernekasveihin kuuluvia kasveja, kuten apilaa ja palkokasveja.

2. Kylvä loppukesästä maahan kerääjäkasveja, kuten esimerkiksi hunajakukkaa, öljyretikkaa, veriapilaa ja raiheinää.
Jos maa jää syksyllä paljaaksi, kata se eloperäisellä katteella, kuten esimerkiksi haravointijätteellä, puiden lehdillä tai kasvijätekompostilla.

3. Vähennä maan muokkausta. Käännä maata vain, jos se on tiivistynyt tai pahoin rikkaruohojen valtaama. Jätä maan muokkaaminen kevääseen, jos mahdollista. Kateviljelyssä lierot ja maaperän mikrobit huolehtivat muokkauksesta.

4. Lisää typpipitoista lannoitetta vain silloin, kun kasvit todella tarvitsevat sitä.

5. Viljele useampaa kasvilajia yhdessä ja hyödynnä kumppanuuskasveja. Viljele myös yksi- ja monivuotisia kasveja samalla kasvimaalla.

sekaviljely OT 2

4 tapaa sitoa hiiltä maahan puutarhassa

1. Istuta puu. Hedelmäpuut ja puuvartiset marjakasvit sitovat hiiltä kasvuunsa sekä maanalaisiin sienijuurisieniverkostoihin.

2. Kasvata puutarhassasi monivuotisia hyötykasveja ja kukkia.

3. Suosi viljelykäytäntöjä, jotka lisäävät maan eloperäisen aineksen määrää. Kateviljele ja pintakompostoi, jolloin maa pysyy kosteana, kuohkeana ja lieroille suotuisana. Hitaasti lahoava kasvijäte sitoo maan päällä hiiltä pidempään kuin perinteisessä kompostissa.

4. Anna nurmien ja ruohojen kasvaa pitkäksi ennen leikkausta. Käytä leikkuujäte katteena tuoreeltaan.

karhunvatukka OT 2

Vaikutus kasvihuonekaasuihin

  • Muutokset maaperän sitoman hiilen määrässä vaikuttavat kasvihuonekaasujen kiertoon maailmanlaajuisesti.
  • Kasvit sitovat tehokkaasti ilmasta hiilidioksidia sokereiksi, kuiduiksi ja selluloosaksi. Kasvien lahotessa osa hiilestä vapautuu takaisin ilmakehään ja osan mikrobit käyttävät omaan kasvuunsa.
  • Neljäsosa maapallon maa-alasta on köyhtynyttä. Siitä puolet on viljelysmaata. Eroosio uhkaa maaperää, kun humuskerros ohenee ja maaperän pintakerroksen eloperäisen aineen ja hivenaineiden määrät romahtavat. Humus koostuu sitkeistä ja kestävistä polymeereistä, jotka pidättävät hyvin vettä, sitovat maapartikkelit toisiinsa ja antavat suojaa veden tai tuulen aiheuttamaa eroosiota vastaan.

Lähteet ja lisätietoa:

Maaperä hiilen varastona, biologi FT Sannakajsa Velmala, Pähkylä 1/2019

https://www.4p1000.org
Poulton ym. 2018. Major limitations to achieving “4 per 1000” increases in soil organic carbon stock in tem- perate regions: Evidence from long‐term experiments at Rothamsted Research, United Kingdom. Global change biology, 24(6): 2563-2584.